Contract de Comodat – Afla toate informatiile

CONTRACT DE COMODAT

REGLEMENTARE

Codul civil
Art. 1560-1575

DEFINITIE

Contractul de comodat este un contract prin care una dintre parti, numita comodant, transmite in folosinta temporara si gratuita unei alte parti, denumite comodatar, un bun determinat cu obligatia ca aceasta din urma sa-l inapoieze, in individualitatea sa, comodantului.
PARTILE

COMODANT – partea care transmite in folosinta temporara si gratuita celeilalte parti un bun determinat.

COMODATAR – partea care primeste in folosinta temporara si gratuita de la cealalta parte un bun determinat, cu obligatia de a-l restitui.

PRETUL
CONTRACT GRATUIT

CARACTERE JURIDICE

* Este un contract real, fiind necesare:

– realizarea acordului de vointa;

– predarea (traditiunea) lucrului care formeaza obiectul contractului.

* Contractul de comodat este unilateral deoarece, din momentul incheierii lui, genereaza obligatii numai pentru comodatar, afara numai daca ulterior se nasc obligatii in sarcina comodantului, ca urmare a unui fapt accidental aparut datorita unei cauze extracontractuale(gestiune de afaceri, imbogatire fara justa cauza).

* Este un contract esentialmente gratuit (comodatarul nu este obligat sa plateasca contravaloarea uzurii bunului ca urmare a folosirii pentru destinatia stabilita, afara numai daca nu s-a convenit altfel prin contract – clauza care concretizeaza obligatia de restituire a bunului in starea in care a fost predat).

CONDITII DE VALIDITATE

* La incheierea contractului, ambele parti trebuie sa aiba capacitatea de a face acte de administrare.

* Nu este necesar ca comodantul sa aiba calitatea de proprietar fiindca contractul nu este translativ de proprietate (calitatea de comodant o poate avea si uzufructuarul si locatarul).

* Comodatarul nu poate imprumuta unui tert bunul care face obiectul contractului de comodat, deoarece el detine lucrul exclusiv pentru folosinta proprie.

* Scopul imprumutului sa aiba o cauza licita.

* Consimtamantul partilor sa nu fie viciat.

* Contractul poate avea ca obiect numai bunuri nefungibile, individual determinate, deoarece ele trebuie sa fie restituite in natura, in individualitatea lor.

* Prin efectul contractului, comodatarul dobandeste numai dreptul de folosinta, comodantul pastrandu-si calitatea de proprietar.

EFECTE

OBLIGATII ALE COMODANTULUI:

* Obligatii extracontractuale:

– sa restituie cheltuielile de conservare a bunului (cheltuielile cu caracter extraordinar, necesare si urgente);

– sa plateasca despagubiri comodatarului pentru eventualele vicii de care avea cunostinta si nu le-a facut cunoscute comodatarului.

OBLIGATII  ALE COMODATARULUI:

* sa conserve bunul ca un bun proprietar;

* sa foloseasca bunul potrivit destinatiei lui, determinate prin natura sa ori potrivit convent iei partilor;

* sa suporte cheltuielile de folosinta (intretinere) a bunului;

* sa restituie bunul in natura sa specifica, la indeplinirea termenului stabilit prin contract;

* sa repare bunul in ipoteza in care acesta a fost avariat;

* sa restituie comodantului odata cu bunul si fructele, daca acesta este producator de fructe, iar partile nu au convenit altfel.

RASPUNDERI

Raspunderea comodatarului subzista chiar si in cazurile fortuite daca bunul:

– a fost folosit pentru alte trebuinte decat cele stabilite prin contract;

– este folosit dupa data scadenta;

– piere, desi putea fi salvat.

INCETAREA CONTRACTULUI

* La expirarea termenului contractual ori la data expirarii trebuintelor comodatarului.

* Inainte de termen, prin hotarare judecatoreasca, daca se dovedeste “o trebuinta mare si neprevazuta” a comodantului.

* Prin reziliere:

– ceruta instantei de judecata conform regulilor de drept comun (ex: nerespectarea destinatiei bunului);

– de drept, daca partile au prevazut o clauza corespunzatoare in contract.

* Ca urmare a mortii comodatarului.

DESCARCA CONTRACT DE COMODAT de AICI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Translate »